= Internship.work[3]

Entryนี้จะพูดถึงงานที่ได้ทำไปแล้วในWeek3นะครับ

This entry will talk about my work in week 3 of internship.

 

[TL;DR]

เขียนinterface, ทำบล๊อก, สร้างหุ่นยนต์

/จบ.

Coding interface, Blogging, Create Robot

/end.


[Long version]

ตอนนี้ก็จะมีงานทำInterfaceโต๊ะเหมือนเดิม, เขียนBlogรายงาน

แล้วก็สร้างอะไรสักอย่างด้วยraspberry pi, arduinoนี่แหละ

ซึ่งก็คิดว่าจะ(ลอง)ทำหุ่นยนต์ แต่ไม่รู้จะไหวป่าวนะ ต้องลอง

For now, my works are doing table’s interface, blogging about my works

and create something from raspberry pi, arduino

So i think i will (try to) create robot, but i don’t know i can do it or not.

“Must try”

 

เรื่องInterfaceของโต๊ะที่ทำเนี่ย เดิมทีจะใช้D3.jsในการสร้างObjectต่างๆ

อย่างพวกNode, Edgeที่linkกันเนี่ย ซึ่งหลังจากทำมา2week

พบว่า มันปรับนู่นนี่นั่นยากมากกกกกกกก เช่น สมมติCreate nodeมาแล้ว

จะfixตำแหน่งnodeไปตามx,yที่กำหนดนี่ก็ไม่ได้

link nodeเพิ่มหลังจากสั่งforce.start()ก็มีปัญหา

About table’s interface, at first we use D3.js to create objects

such as Node, Edge to linking node. But after we work on it for 2 weeks.

We founded that it’s really harddddddddd to config.

For example, after create nodes. we can’t fix node into x,y points.

or adding more link after statement force.start() will cause some problems.

 

ขี้เกียจแก้ก็ เลยลองหาLibraryตัวอื่นมาทำดู

จนไปเจอvis.jsเข้าให้ ซึ่งเป็นLibraryสำหรับทำพวกGraph, Networkโดยเฉพาะ

ซึ่งก็คิดว่า น่าจะโอเคกว่าD3.js เพราะD3.jsเนี่ย มันออกแบบมาให้ทำได้หลายแบบ

พอทีนี้จะไปcustomอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ย มีปัญหาทันทีเลย GG

I’m lazy to fix it. so i find another library that can do same things.

then i find vis.js that is library to manipulate graph and network especially.

so i think that it would be better than D3.js

because D3.js is design for handle various types of data and categories,

if we customize it for a little bit, it might be blow up.

 

พอได้ลองใช้vis.jsดูเนี่ย ก็พบว่า มันจัดการเรื่องnode,linkได้ดีกว่าD3.jsมากๆๆๆ

โค้ดที่ว่าก็ประมาณนี้

nodes = new vis.DataSet([
{id:1, label:1}, {id:2, label:2}
]);
edges = new vis.DataSet([ {from:1,to:2} ]);
var data = { nodes: nodes,edges: edges };
var container = document.getElementById('network');
var options = {};
var network = new vis.Network(container,data,options);

I have try to code something with vis.js, then i discover that

it can manage about node and link better than D3.js.

Code is as above.

 

สังเกตได้ว่า ใช้แค่idในการสร้างnode แถมedgeยังกำหนดได้ง่ายๆด้วย

จากที่อ่านในเว็ปมา เรายังสามารถกำหนดoptionลงในข้อมูลnodes,edgesได้เลย

แถมยังมีeventให้detectได้ด้วย ถือว่าเป็นlibraryที่น่าสนใจเลยทีเดียว

แต่เวลาอ่านJSONนี่ต้องใช้jQuery getมา แต่ก็แทนๆกันได้ ไม่ซีเรียส

so we can notice that is easy to create node and edge, also easy to manipulate

I have read some document from vis.js website.

We can define option to node,edge or network indepentdently.

also define event and detect network object. it’s quite interesting.

But if we want to read JSON file, we have to use jQuery to get data.

But i think it’s ok.

 

ส่วนเรื่องหุ่นยนต์เนี่ย ยังไม่ชัวร์เลยว่าจะทำยังไง

เพราะต้องdesignใหม่ตั้งแต่แรกสุดเลย ตอนนี้มีแค่raspberry pi + arduino

เหมือนมีแค่สมองกับไขสันหลัง ยังไม่มีกล้ามเนื้อ,ผิว,กระดูก 55555

ไว้เดี๋ยวจะลองdesign prototypeแล้วปริ้นออกมา3Dดู ถึงตอนนั้นค่อยว่ากัน

About robot, i still not sure that how i make it.

Because i have to design a whole things from beginning.

But now i have only raspberry pi and arduino.

It’s like i have only brain and spine, no muscle, skin and bone. LOL

I will try to design prototype and print it with 3D printer.

So let’s talk about it another time

 

ไว้มาต่อweekหน้าครับ

see you next week

 

Comments

comments